Privacy verklaring – versie 1.0 – 01-07-2024

Het Oerkrachten Orakel is onderdeel van de School van Ascensie: www.schoolvanascensie.nl

Bestellingen via onze webshop

School van Ascensie, gevestigd op Ottermeerweg 2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt (het verwerken van bestellingen) en in overeenstemming met de AVG en de Telecommunicatiewet. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.

School van Ascensie is verplicht de boekhouding met daarin klantgegevens zeven jaar te bewaren conform de wettelijke en fiscale regelgeving.

Voor de veilige financiële afhandeling van bestellingen wordt gebruik gemaakt van Multisafepay.

Deze webshop werkt met betaling via iDeal bij bestelling. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van payment provider Multsafepay.

Wilt u liever niet betalen bij bestellen, dan kunt u uw bestelling per e-mail plaatsen (info@schoolvanascensie.nl). Uw bestelling wordt binnen 5 werkdagen verzonden, mits alle bestelde boeken/kaarten leverbaar zijn.

Bijdrage in de verzendkosten: € 4,- . Naar België € 7,- verzendkosten.

Verzending vindt plaats via PostNL, zowel brievenbuspost als pakketpost. Bij pakketpost kan een afhaallocatie worden opgegeven in het opmerkingenvak op het bestelformulier.

Reclame
Komt uw bestelling beschadigd of incompleet binnen, of is het verkeerde artikel gestuurd, dan dient u binnen 10 dagen na factuurdatum te reclameren. Stuur een e-mail naar info@schoolvanascensie.nl met foto’s en een toelichting.

Retour
Wijkt het bestelde artikel essentieel af van de op deze website gegeven informatie, of bent u om aantoonbare redenen niet tevreden kan er besloten worden het product te retourneren. dan kunt u het uitsluitend na toestemming retourneren. en dan krijgt u het ingelegde bedrag terug. De verzendkosten van retourneren zijn voor eigen rekening. Ook kan er in overleg een nader af te stemmen tegemoedkoming komen voor eventuele schade of tekortkoming.

 Stuur hiertoe een e-mail naar info@schoolvanascensie.nl en wacht op de toestemming.

De retourzending is voor verantwoordelijkheid en rekening van de besteller.
Na ontvangst van het onbeschadigde artikel wordt het aankoopbedrag naar u teruggestort binnen 14 dagen. De verzendkosten blijft u wel verschuldigd.

Nieuwsbrief

Het Oerkrachten Orakel verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief met daarin persoonlijke verhalen, blogs en informatie over onze sessies, workshops, producten en evenementen. Bij het inschrijven van deze nieuwsbrief geef je akkoord met het opslaan van je persoonsgegevens. Deze zullen niet gebruikt worden voor andere doelen dan informatie verstrekken.

Vanwege de wetswijzing persoonsgegevens en privacy verklaring hebben wij de onderstaande informatie opgemaakt. Mocht je het hier niet mee eens zijn verzoeken we je uit te schrijven bij de nieuwsbrief, dan kan met de link Unscribe newsletter, of door contact op te nemen met onze administrator op info@schoolvanascensie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
School van Ascensie verwerkt namens het Oerkrachten Orakel uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Of als u zich heeft ingeschreven bij onze nieuwsbrief, of de voorgaande nieuwsbrief ten tijde van Tzolkin Portal.

Hieronder vindt u een overzicht van bepaalde persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
– Adresgegevens (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
– Telefoonnummer (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
– E-mailadres  (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
– Overige persoonsgegevens (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd) die u actief verstrekt bijvoorbeeld in (Mail) correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
– Bepaalde bankgegevens ten aanzien van een gedane bestelling (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoolvanascensie.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
School van Ascensie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw reservering en betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen of aanvullingen op ons programma

Geautomatiseerde besluitvorming
School van Ascensie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van School van Ascensie) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
School van Ascensie verstrekt uitsluitend informatie aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Verder worden gegevens gedeeld met externe verwerkers zoals het boekingsysteem via iDEAL, Multisafepay, email adressen naar Mailchimp t.b.v. de nieuwsbrief verzending.

Op deze website worden cookies geplaatst door derden.
Door het Nieuwsbrief opmaak programma Mailchimp wordt een cookie geplaatst om de inschrijvingen voor de nieuwsbrieven te bewerkstelligen.
School van Ascensie heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp afgesloten

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of (laten) verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door School van Ascensie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoolvanascensie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
School van Ascensie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
School van Ascensie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@schoolvanascensie.nl

Intellectueel Eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. En u mag deze informatie delen, kopiëren, verspreiden zoveel als je wilt. Het is juist ons doel om deze informatie te delen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hun te ondersteunen in het groeien in (spiritueel) bewustzijn in de brede zin van het woord. Dit geldt ook voor het eventueel doorsturen van onze nieuwsbrief of het delen van een Social Media bericht.

Andere overwegingen
We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. School van Ascensie is niet aansprakelijk voor enige informatie die op andere websites staan, waar wij via hyperlinks naar verwijzen. Dit geldt ook voor onze uitingen op Facebook en Twitter.

Aansprakelijkheid

  • School van Ascensie draagt bepaalde verantwoordelijkheden die vooraf de samenwerking worden vastgesteld, maar de implementatie, het succes, resultaat c.q. behalen van de doelen, blijft te alle tijden de verantwoordelijkheid van de klant.
  • School van Ascensie is betrokken en professioneel aanwezig in energetische lagen, maar is niet aansprakelijk voor psychische of fysieke kwalen die ontstaan tijdens trajecten of projecten.
  • School van Ascensie motiveert en inspireert, maar is niet aansprakelijk voor financiële verliezen of misscreaties die vanuit voorziene en onvoorziene zaken tijdens trajecten en projecten kunnen ontstaan.
  • Wij zijn niet aansprakelijk van enige schade of niet behalen van succes die voortkomt uit fouten vanuit uit onze dienstverlening en vrijwaren ons van alle claims

 

 

School van Ascensie | Biccode: RABONL2U | Iban: NL44 RABO 0172073189| Kvk: 55990010 | Btw: NL110382924B0 | Adres: Ottermeerweg 2 | 4725 PZ Wouwse Plantage | Tel: 31(0)645288727
info@schoolvanascensie.nl | Privacy verklaring & retourbeleid