Algemene Voorwaarden – versie 1.0 – 01-07-2024

Het Oerkrachten Orakel is onderdeel van de School van Ascensie: www.schoolvanascensie.nl

Intellectueel Eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. En je mag deze informatie delen, kopiëren, verspreiden zoveel als je wilt. Het is juist ons doel om deze informatie te delen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hun te ondersteunen in het groeien in (spiritueel) bewustzijn in de brede zin van het woord. Dit geldt ook voor het eventueel doorsturen van onze nieuwsbrief of het delen van een Social Media bericht.

Andere overwegingen
We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. School van Ascensie is niet aansprakelijk voor enige informatie die op andere websites staan, waar wij via hyperlinks naar verwijzen. Dit geldt ook voor onze uitingen op Facebook en Twitter.

Communicatie waarden

 • Zakelijke communicatie zoals vragen rondom; aanmeldingen, sessies, tijdstippen, thema’s, persoonlijke onderwerpen, dienen via mail te worden doorgegeven.

 • In overleg kan whatsapp gebruikt worden als communicatie tool binnen kantooruren, maandag tot vrijdag tussen 8 en 17.

 • In de avonden, weekenden, feestdagen en vakantietijden zijn wij niet aanspreekbaar voor spoedgevallen (mits anders is afgesproken in de samenwerking).

Financiële waarden

 • Betaling vooraf of bij aanvang. Bij trajecten maandelijks per steeds afgesproken dag van de maand obv factuur.
 • Indien er gekozen is in termijnen te betalen blijft de betaalplicht voor het gehele traject staan, tenzij dit anders wordt afgesproken en ingestemd met alle betrokken partijen.
 • Betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van factuurnummer en maand.
 • Er vindt geen restitutie of verplaatsing van een sessie plaats indien de cliënt verzuimt deze sessie vroegtijdig af te melden.
 • Wanneer je te laat komt voor een afspraak dan kan dat van de sessie tijd of workshop tijd af gaan.
 • De sessies of workshops zijn niet door te schuiven naar een andere maand, tenzij er sprake is van overmacht (ziekte, overlijden van dierbaren etc).
 • Wanneer de cliënt meerdere keren de betaling en daarmee zijn eigen investering niet tijdig heeft gedaan, kan na enkele waarschuwingen het traject en de heilige ruimte rond de transitie worden teruggetrokken. Alle hieruit voortvloeiende consequenties en gevolgen zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt.

Afspraken rondom sessies, trajecten en workshops

 • Alle begeleidingssessies vinden plaats op vooraf afgestemde tijden via telefoon, zoom, skype of live op afgesproken locatie. Extra gesprekken mogen worden gezien als bonus.
 • De lengte van een begeleidingssessie is doorgaans tussen de 60 minuten en 120 minuten, en wordt definitief vastgesteld in het moment.
 • Als cliënt ben je verantwoordelijk om zelf inzichten en actiepunten na iedere sessie te noteren, en deze zelf te implementeren.
 • Als cliënt nodig ik je uit om één digitaal document aan te maken voor het reflectieverslag.
 • Evaluatie vindt mondeling plaats tijdens het traject. De resultaten van deze evaluatie(s) zullen worden gebruikt om zo nodig het traject bij te sturen.
 • Zowel cliënt, als begeleider gaan akkoord dat de sessies (kunnen) worden opgenomen. De audio opnames mogen alleen gebruikt worden door cliënt en begeleider, en worden niet aan derden verstrekt zonder wederzijdse schriftelijke toestemming.
 • Aan het begin bepalen begeleider en cliënt de resultaten, waarden en extra afspraken van de werkrelatie.
 • Indien er een traject is afgesloten dient deze binnen de afgesproken periode zijn afgerond. Zowel cliënt als begeleider zijn beiden verantwoordelijk voor het inplannen en ruimte maken voor de sessies. Als cliënt sessies twee keer een afspraak heeft afgezegd en er binnen de afgesproken periode geen mogelijkheid is om de sessie plaats te laten vinden kan er; 
  een extra bedrag in rekening gebracht worden vanwege extra spaceholden
  of het traject kan worden beëindigd zonder retournering sessie bedrag 

Als begeleider verwachten wij van onze cliënt:
o   Een actieve en open houding;
o   aanwezigheid en bereikbaarheid;
o   voorbereiding op de sessies en toewijding aan het proces;
o   verantwoordelijkheid; je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen groei, welzijn en het bereiken van je doelen.

Als begeleider kan de cliënt van ons verwachten:
o   Deskundige begeleiding en ondersteuning;
o   gedegen voorbereiding en afronding;
o   te allen tijde een vertrouwelijke behandeling;
o   stiptheid en bereikbaarheid;
o   focus en samenhang.
o   op afstand energetisch betrokken.
o   persoonsinformatie strikt vertrouwelijk

Levenswiel cursus voorwaarden

 • Het totaalbedrag staat garant voor de heilige ruimte waarin jij je een jaar bevindt. Die ruimte genereert kansen en ontwikkeling die het hele jaar ook tussen de dagen doorloopt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het benutten van de kansen die in het loop van het jaar zijn ontstaan. De dagen zelf zijn momenten waarin nieuwe processen worden geactiveerd en zaken tot voleinding kunnen komen.
 • Ja zeggen tegen het levenswiel betekent het volledige bedrag betalen, ongeacht of je aanwezig bent op de dagen en weekenden. In overleg met de hoofdbegeleider kan bij onvoorziene zaken zoals ziekte gekeken worden of je bepaalde onderdelen kunt inhalen tegen wel of geen extra vergoeding. Dit is een belangrijke factor om een stevige bedding te geven. Zo koppelen we energie en eventuele weerstand los van het geld, zodat beslissingen schoon en helder worden. En geld er niet tussen komt.
 • Als je de ruimte krijgt om in termijnen te betalen gelden dezelfde voorwaarden als dat je het in één keer overmaakt. Dat betekent dat tegen ja zeggen tegen het levenswiel, je het totaalbedrag betaald. Ongeacht of je stopt of doorgaat.
 • Er wordt van je verwacht dat je op de afgesproken tijden aanwezig bent. Mocht je om onvoorziene redeneren zijn verhinderd kun je alleen in overleg later aansluiten. (Mochten er extra onkosten hierdoor ontstaan worden die in rekening gebracht). (Als je een wezenlijk onderdeel mist kan het zijn dat je niet meer mee kan omdat alles op elkaar aansluit. Daardoor kan het zijn dat je voor dit jaar niet verder kan).
 • Als je vastloopt in de ruimte die wordt gegeven, en je de tools en rituelen hebt gedaan die we hebben aangereikt kun je om hulp vragen aan je begeleider. (Mocht je alsnog niet verder komen kun je ook de hoofbegeleider om hulp vragen)
 • Het Levenswiel is een balans tussen collectief en individueel proceswerk. Vaak zullen er dingen in het collectief moeten shiften voordat we als persoon verder kunnen. We proberen de aandacht zoveel mogelijk tegelijk te verdelen.

Aansprakelijkheid

 • School van Ascensie draagt bepaalde verantwoordelijkheden die vooraf de samenwerking worden vastgesteld, maar de implementatie, het succes, resultaat c.q. behalen van de doelen, blijft te alle tijden de verantwoordelijkheid van de klant.
 • School van Ascensie is betrokken en professioneel aanwezig in energetische lagen, maar is niet aansprakelijk voor psychische of fysieke kwalen die ontstaan tijdens trajecten of projecten.
 • School van Ascensie motiveert en inspireert, maar is niet aansprakelijk voor financiële verliezen of misscreaties die vanuit voorziene en onvoorziene zaken tijdens trajecten en projecten kunnen ontstaan.
 • Wij zijn niet aansprakelijk van enige schade of niet behalen van succes die voortkomt uit fouten vanuit uit onze dienstverlening en vrijwaren ons van alle claims

 

 

School van Ascensie | Biccode: RABONL2U | Iban: NL44 RABO 0172073189| Kvk: 55990010 | Btw: NL110382924B0 | Adres: Ottermeerweg 2 | 4725 PZ Wouwse Plantage | Tel: 31(0)645288727
info@schoolvanascensie.nl | Privacy verklaring & retourbeleid